shadow

Pedagogika lecznicza

Przygotowuje do pracy z dziećmi i młodzieżą z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością ruchową. Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela w przedszkolach i szkołach integracyjnych, w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w tym szczególnie w szkołach przyszpitalnych i przy ośrodkach rehabilitacyjnych. Ma także możliwość pracy w roli wychowawcy w świetlicach szkolnych i świetlicach środowiskowych. Absolwent uzyskuje przygotowanie w zakresie oceny funkcjonowania dziecka z chorobą przewlekłą i dysfunkcją narządu ruchu, wieloprofilowego usprawniania oraz metodyki kształcenia specjalnego i rehabilitacji.