shadow

Misja Forum Pedagogiki Specjalnej


 Forum Pedagogiki Specjalnej (FPS) sięga do źródeł i nawiązuje do dzieła Profesor Marii Grzegorzewskiej, twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce.
 Powstałe w 125 rocznicę urodzin Marii Grzegorzewskiej, FPS wpisuje się w 55 rocznicę utworzenia Katedry Pedagogiki Specjalnej w Uniwersytecie Warszawskim, wydarzenia uznawanego za początek akademickości pedagogiki specjalnej.
 Stosując formę wortalu, Forum Pedagogiki Specjalnej jest tworzone z myślą o dokumentowaniu i popularyzowaniu bogactwa pedagogiki specjalnej.

Jest swoistym instrumentem łączenia tradycji z nowoczesnością i przenikania przeszłości, teraźniejszości w przyszłość.
Jest narzędziem komunikacji w podejmowaniu stałych i zmiennych wątków pedagogiki specjalnej.
Jest przestrzenią spotkania zarówno teoretyków, jak i praktyków, zajmujących się różnymi obszarami pedagogiki specjalnej.

Mamy nadzieję, że Forum Pedagogiki Specjalnej będzie źródłem inspiracji naukowych, impulsem do dzielenia się swoimi osiągnięciami i budowania tych więzi w pedagogice specjalnej, o których Maria Grzegorzewska mówiła: być w dziejach, tworzyć je, to znaczyć życiem swoim ślady, że byliśmy. Jeśli nie czynem, to myślą i chęcią współuczestniczenia w życiu społecznym.