shadow
piątek, 27 wrzesień 2013 10:29

Zdjęcia z 7. Międzynarodowej Szkoły Letniej 2013

Napisał 

Zdjęcia z 7. Międzynarodowej Szkoły Letniej pt. "Psychologiczno-pedagogiczne wsparcie ucznia o zróżnicowanych potrzebach" /Psychological and educational support for pupils/students with diverse needs/, 15-25.09.2013, Warszawa Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Organizatorem Szkoły była Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej , Zakład Psychologii Rozwoju i Wychowania, Zakład Terapii Pedagogicznej. Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka organizuje, od 2006 r. Międzynarodowe Szkoły Letnie, do udziału w których zapraszani są młodzi pracownicy naukowi oraz naukowcy – pedagodzy, psycholodzy, socjolodzy.

Ostatnio zmieniany czwartek, 05 czerwiec 2014 10:27