shadow

O Forum


 Forum Pedagogiki Specjalnej (FPS) sięga do źródeł i nawiązuje do dzieła Profesor Marii Grzegorzewskiej, twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce.
 Powstałe w 125 rocznicę urodzin Marii Grzegorzewskiej, FPS wpisuje się w 55 rocznicę utworzenia Katedry Pedagogiki Specjalnej w Uniwersytecie Warszawskim, wydarzenia uznawanego za początek akademickości pedagogiki specjalnej.
 Stosując formę wortalu, Forum Pedagogiki Specjalnej jest tworzone z myślą o dokumentowaniu i popularyzowaniu bogactwa pedagogiki specjalnej.

Jest swoistym instrumentem łączenia tradycji z nowoczesnością i przenikania przeszłości, teraźniejszości w przyszłość.
Jest narzędziem komunikacji w podejmowaniu stałych i zmiennych wątków pedagogiki specjalnej.
Jest przestrzenią spotkania zarówno teoretyków, jak i praktyków, zajmujących się różnymi obszarami pedagogiki specjalnej.

Mamy nadzieję, że Forum Pedagogiki Specjalnej będzie źródłem inspiracji naukowych, impulsem do dzielenia się swoimi osiągnięciami i budowania tych więzi w pedagogice specjalnej, o których Maria Grzegorzewska mówiła: być w dziejach, tworzyć je, to znaczyć życiem swoim ślady, że byliśmy. Jeśli nie czynem, to myślą i chęcią współuczestniczenia w życiu społecznym.


Rada Programowa Forum

prof. dr hab. Joanna Głodkowska
dr hab., prof APS Barbara Marcinkowska
dr Danuta Gorajewska

 

 


Honorowy Patronat Forum

 


                  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

 

 


                  Akademia Pomorska w Słupsku

 

 


                 Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

 

 


                     Katholieke Pabo Zwolle Holandia

 

 


                     Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

                         Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 


                      Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

 

 


                               Uniwersytet Szczeciński

 

 

                                  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 


                          Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej  i Interkulturowej w Poznaniu

 

 


                     Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi

 

 

 

 

 

 

Wywiad z Profesor Marią Grzegorzewską